VM015 - 201609 - 莫斯科大剧院楼体投影“TIMES”- 三维精准投影
VM015 - 201609 - MOSCOW BOLSHOI THEATRE :TIMES -  3D VIDEOMAPPING PROJECTION

获奖现场及投影现场照片

市场经理 - (21) 181 2125 7155

上海市杨浦区四平路1779号复旦科技园·100创客·零号房间

QQ客服 -  20155 66597

gongzhen_rm@163.com

个人微信 - 676724762